akropole Tříkřížový vrch

Za akropoli je považován skalnatý vrch Kalvárie, rozlehlé trojklanné skalisko nscházející se v jihovýchodním cípu Kalvárie. Zde se však nedochovaly žádné zbytky opevnění. Mohly však být zničeny při budování rozsáhlých vinic. Toto místo s dalekým vý­hledem sloužilo zřejmě jako kultiště a pohřebiště. Od vlastního hradiště odděleno žlebem. Využívání vrchu zaznamenáno nálezy již od mladší doby bronzové.