akvadukt

Akvadukt je situován v křížení Mlýnského náhonu s potokem Zadní Lodrantka. Je to mostní konstrukce o dvou segmentově zaklenutých propustích na střední pilíř, s mostovkou upravenou na vodní koryto, opatřené cementovou stěrkou. Čela oblouků jsou zpevněna pískovcovými kvádry (plenta), na něž navazuje režné zdivo z plných pálených cihel, přecházející až do poprsně koryta. , krytých okosenými pískovcovými deskami. Náběhy břehů Zadní Lodrantky k akvaduktu jsou opevněny plentou z žulových přitesaných kamenů ve skladěb “kyklopského zdiva”. Délka akvaduktu cca 13m, šířka cca 5 m.