alegorická socha Milosrdenství

Alegorické sochy Milosrdenství, Hojnosti a Marnivosti jsou v současnosti umístěny v parčíku mezi severním průčelím kavalíru bastionu č. 2 a jižním průčelím Proviantního skladu, kam byla přemístěna z staré nemocnice č.p. 283. Vhodnější by bylo zachovat původní identitu umístění, tedy návrat na původní místo První figurální plastika stojí na osmiúhelníkovém podstavci s datem 1872 a dvěma stupni v základně a s profilovanou římsou. Výška architektonického prvku je přibližně 1m. Ženská postava v pravotočivé nakročené pozici je zahalená látkou. Její výška se pohybuje okolo 2m. Další dvě sochy mají vždy po dvou obličejích. Jedna ženská postava je zahalená látkou a drží pomůcky, druhá má dobový šat a zrcadlo v ruce. Obě sochy mají na výšku cca 1,6 m. Podstavce těchto dvou figurálních plastik mají obdélný tvar zdobený architektonickými prvky – profilovanou římsou.