alegorie osvícenství (tolerance)

Ženská alegorická figura je pojata jako sedící žena, oděná v lehký šat se širokými rukávci, sepjatými knoflíčky na pažích. Na hrudi šat přiléhá těsně k tělu a zřetelně pod ním prosvítají ňadra. Nohy postavy halí plášť ovinutý kolem beder, jehož drapérie je bohatě aranžována v mohutných záhybech. Vlasy postavy jsou zezadu překryty rouškou, na nohou má obuty antikizující sandály. Poloha těla opakuje kompozici předchozí Alegorie. Také ženská postava má podepřeno chodidlo levé nohy (podporu v tomto případě tvoří kvadratický fragment zdiva), čímž se levé koleno dostává do zvýšené polohy. V pravé zdvižené ruce postava drží hořící pochodeň, jejíž spodní část je opřena o koleno pravé nohy. V levé ruce přidržuje při svém levém boku kartušovitě vykrojený štít s reliéfně provedeným symbolem Božího oka, pod nímž jsou situovány dvě ruce, navzájem stisknuté v gestu podání ruky, obklopené oblaky s obíhajícím majuskulním nápisem: CONCORDIA / RELIGIONVM //.