alegorie vědy, obchodu a průmyslu

Mužská alegorická figura má podobu sedícího mladého muže, jehož postava je částečně zahalena do hustě zřasené drapérie, přichycené k tělu šerpou, vedoucí od pravého ramene přes obnaženou hruď k levému boku. Drapérie halí záda a klín postavy, volně obtáčí stehno pravé nohy a za pravým lýtkem spadá k soklu. Hlava s bohatými vlnitými kadeřemi je podána z levého profilu, pohled tváře sleduje pohyb pravé ruky ohnuté v lokti, ve které postava pozvedá věnec z dubových ratolestí. Levicí pak přidržuje zavřenou knihu, opřenou o zvednuté koleno levé nohy. Její chodidlo je zapřeno o balík převázaný motouzem, na němž je napříč položen štůček látky. Vpravo dole je opřena kotva s lanem.