altán

Cihelný objekt, s částečně kamennými a betonovými základy, umístěný v horní části parkově upravených Tyršových sadů v mírně svažitém terénu. Hlavní část altánu tvoří místnost na čtvercovém půdorysu krytá plechovou jehlancovou střechou, ke které z jižní strany přiléhá obdélná veranda s plochou střechou nesenou jedním sloupkem. Na přechodu verandy a objektu vybíhá ze zadní fasády komolý komín. Kolem celého objektu obíhá korunní římsa, která se hladce vyklání z těla stavby, přerušená pouze v místě komínového tělesa. Hlavní vstup s rovným nadpražím a vyplněný dvoukřídlými dveřmi, chráněnými z vnějšku nůžkovou shrnovací mříží, je situovaný na západní fasádě. Vedou k němu tři půlkruhové schody. Po obou stranách dveří se nachází po jednom čtvercovém oknu, umístěnými až na samá nároží budovy a vylamujícími se šípovitým způsobem z těla stavby. Podobné řešení nese i levá boční fasáda, kterou člení tři okenní otvory. Další vstupní otvor, s původním dřevěným ostěním ale již s novodobými dveřmi, zpřístupňuje verandu. Z místnosti je zpřístupněn malý sklep umístěný mimo budovu při východní fasádě.