ambit

Vystavěn pro poutníky r. 1776. Přízemní dlouhé obdélné stavení se sedlovou střechou krytou taškami, otevřenou na východní straně (směrem ke kostelu) osmi půlkruhovými oblouky arkád s nízkými předprsněmi, čtvrtý oblouk zleva je vstupní (bez předprsně). Stěny hladké, nečleněné. Interiér: plochostropý, prostý, s podlahou z kamenných desek (šachovnice). Západní stěna členěna segmentovými nikami pro svaté obrazy, upostřed je větší půlkruhová nika pro kazatelnu. Doplněk: nová teracová dlažba.