areál hradu Valdštejn

Dispozice je hradu je trojdílná a tvoří ji tři za sebou jdoucí skalní bloky. Nejstarší fáze hradu jsou známy ze středního a především zadního skalního bloku. Zástavbu prvního a druhého bloku nejsme schopni v nejstarším období hradu rekonstruovat. Na třetím skalnímu bloku tomuto období náleží obvodová zeď. Hrad byl pravděpodobně v druhé polovině 14. století přestavěn. Z této fáze pochází zbytky brány hradního jádra. Zástavba byla také rozšířena o objekt na severovýchodní straně. Ve třetí vývojové fázi byl hrad rozdělen na dvě zcela samostatné části. Původní jádro bylo přístupné nově vysekanou brankou s vpadlinou pro padací most. Obě samostatné části hradu měly studnu. Ve vnitřní ploše bývalého jádra přibyl zásobní objekt lahvovitého tvaru, ten je vysekán do skály. Stáří ve skále vytesaných světniček je nejasné. Podoba předního hradu je díky mladším zásahům nejasná.