areál kostela Povýšení sv. Kříže s farou a ohradní zdí

Síňové trojlodí s polygonálním závěrem a s představěnou hranolovou věží k jihozápadnímu průčelí, k níž přiléhá polygonální útvar vřetenového schodiště, k k severozápadnímu průčelí kostela je přistavěna novogotická pohřební kaple Mitrovských z Nemyšle a hranolová sakristie. Kostel je na jihovýchodní, severovýchodní s severozápadní straně obklopen travnatým pozemkem ohrazeným masivní zdí s korunou krytou bobrovkou, ve východní části je zeď vzhledem k prudkému poklesu terénu velmi vysoká a plní z větší části funkci tarasní zdi, na severozápadní straně zeď navazuje na jižní průčelí fary a více na západ na zadní stěnu hospodářského stavení ve farním dvoře.