areál kostela sv. Prokopa

Areál kostela sv. Prokopa je umístěn na JZ od náměstí a všechny objekty v něm tvoří nedělitelný hodnotný celek barokních, klasicistních a památek a památek z 19. století. Kostel sv. Prokopa, sochy sv. Petra a sv. Pavla, a sv. Jana Nepomuckého, náhrobky u zdi kostela a márnice, ohradní zeď bývalého hřbitova, zeď nového hřbitova, nový hřbitov s náhrobky a centrálním křížem. Na zdi kostela je osazeno 12 náhrobků, z nichž 2 jsou litinové. Sochy sv. Petra a Pavla jsou osazeny na širokém schodišti, vedoucím ke kostelu z JV strany. Socha sv. Jana Nepomuckého je u hřbitovní zdi naproti bývalé faře. Objekty tvoří nedělitelný celek, který je obklopen zdí starého hřbitova, která navazuje na nový hřbitov s náhrobky rodiny Speitschki. (K. N. Nováková) Areál je součástí městské památkové zóny.