areál PZO Techmashexport

Technické středisko sloužilo jako stálé výstavní a servisní středisko pro sovětské textilní a polygrafické stroje, dovážené v rámci spolupráce zemí RVHP (nejen do Československa, ale rovněž do ostatních členských zemí RVHP). Jeho úkolem bylo jednak praktické zaučení pracovníků na opravu, údržbu a práci na strojích, dále teoretická školení a jiná informační činnost. Pro uvedené účely bylo nutné vybudovat areál, sestávající ze tří úzce souvisejících, avšak provozně odlišných částí. Velkoprostorový nízký objekt s výstavní halou a prostorem pro servis strojů, dále pětipodlažní administrativní budovu s kancelářemi, laboratořemi a školícími místnostmi, včetně velkého přednáškového sálu, umístěného mezi první dvě stavby, a dále objekt zajišťující potřebné ubytovací kapacity - 20 bytových jednotek s potřebným zázemím pro školitele ze SSSR (nacházela se zde mj. také sauna, herna pro děti a společenská místnost). Spojením příbuzných provozů a oddělením specifických byly dány předpoklady pro účinné dimenzování architektonických hmot a jejich vzájemnou vazbu. Budovy různých provozů byly realizovány na principu různých technologií. K výstavbě administrativní budovy a přidružených provozů, včetně vertikálních komunikací, bylo použito montovaného železobetonového skeletu, pro servisní a výstavní objekt ocelová konstrukce, využitá rovněž k zastropení přednáškového sálu a pro ubytovací dům byla zvolena technologie T06B, s výjimkou 1. a 2. podlaží, která jsou atypická. Zajímavým prvkem, horizontálně propojujícím všechny tři budovy je terasa na úrovni druhého nadzemního podlaží. Celý soubor je navržen v přísně pravoúhlém systému, s výjimkou polygonálního přednáškového sálu, který je jako nejvýznamnější shromaždiště takto zvýrazněn. Výrazným výtvarným prvkem všech budov je obklad plných stěn z bílých hliníkových lamel a kontrastující červený keramický obklad užitý pro soklové části a severní stěnu vertikální komunikace. V interiérech byl využit především dřevěný dýhovaný obklad. V polygonálním přednáškovém sále byl použit zvlněný dřevěný podhled. Interiér doplňovaly výtvarná díla Oldřicha Vašici, Pavla Kryla, Jaroslava Schwalbacha a Olgy Vlasákové, z nichž některé se dochovaly do dnešních dní. Originálně autorka vyřešila vyústění chladicího systému v betonové fontáně uvnitř areálu.