areál zámku s předzámčím a parkem

Areál zámku v Račicích náleží k středověkým hradům přebudovaným v renesanci na zámek s předzámčím, a v 19. století upravený v historizujícím slohu. Areál zámku na ostrožně kopce zahrnuje soubor staveb tvořený vlastní zámeckou budovou (původním středověkým hradem) na východní straně, která je tvořena třemi obdélnými křídly seskupenými do tvaru písmene U s otevřenou stranou situovanou na jih. Všechna křídla zámku jsou členěna arkádami s bohatou renesanční reliéfní výzdobou a aliančními znaky budovatele přestavby Hanuše Petřvaldského z Petřvaldu a jeho rodiny. Severní zámecké křídlo zdobí portrét budovatele historizující přestavby barona Jana Mundyho, který nechal zbořit původní severní křídlo zámku a později je znovu vystavěl s monumentálním vestibulem s iónskými sloupy a samonosným schodištěm. Před zámkem se rozprostírá nádvoří vymezené ohradní zdí s dekorativní parkovou výsadbou. Oplocení s bránou rozděluje nádvoří na část patřící k zámku a část, která byla součástí hospodářského zázemí zámku situovaného do předzámčí. V této dvorní části na jižní straně se nachází kostel, původní zámecká kaple a na severní straně zvonice, zbudovaná z původní středověké bašty. Zámecký areál je na severozápadní straně uzavřen dvěma na sebe navazujícími budovami předzámčí se vstupní branou. Na úpatí kopce se rozkládá rozsáhlý anglický park vymezený ohradní zdí se zakomponovanou severní a východní bránou. Na severozápadní straně od zámku se nachází menší část parku, která v minulosti sloužila jako květinová zahrada. V jihozápadním svahu kopce se dochovaly zbytky renesančních ohradních zdí a západní terasa s v půdorysu zachovaným barbakánem, který byl v 19. století v rámci otevření hradního areálu do krajiny zbořen.