ateliéry GAMA Projektového ústavu Výstavby hl. m. Prahy

Z navrženého areálu pěti budov byly realizovány budovy A, B, C vzájemně propojené přízemním objektem, vykonzolavané na podnožích. Budovy A a C jsou blíž k ulici, B uprostřed za nimi. Mezi budovami je v přízemním objektu vnitřní obdélný dvůr (atrium) s výtvarnými díly z kameniny - reliéf z kameninového obkladu stěny (autor neurčen) a volné plastiky (od Heleny Trubáčkové-Zenklové). Od ulice Vyšehradské dělí areál monumentální plastická železobetonová stěna s prostupy provedená podle návrhu sochaře Miloslava Chlupáče. Obdobná plasticita se objevuje na betonovém reliéfu v úrovni kordonové římsy fasády obíhajícím podnože budov, díle sochaře Miloslava Hájka. Budovy jsou řešeny shodně, na obdélném půdorysu, nad 1. patrem vykonzolované, celkem 4 nadzemní podlaží a suterén. Obvodový plášť je tvořen lehkou závěsovou stěnou s pravidelným rastrem oken a plných panelů černé barvy.