Aueršperský palác

Aueršperský palác (Clary-Aldringenský) vznikl spojením dvou objektů středověkého původu v r. 1682, před tím několikrát renesančně přestavěných. Další úprava proběhla po r. 1751 (dnešní fasáda) a v klasicismu. Rozsáhlý komplex se dvěma nádvořími vznikl spojením dvou středověkých domů v r. 1682. Pod podlahou sklepa se navíc dochovaly výrobní objekty raně a vrcholně středověké, také hroby související s pohřebištěm u románského kostela sv. Ondřeje. Dvoupatrový nárožní palác s prostým raně barokním průčelím, členěným vysokým řádem toskánských pilastrů v rozsahu pater nasazených na průčelí přízemí představené pilíře. Přízemí prolamují oválně zaklenuté arkády loubí. V jádru barokní dvorní křídla prošla radikální novodobou úpravou, jsou většinou plochostropá, jen výjimečně klenutá. Dvorní zástavba byla připojena k sousednímu paláci čp. 176/III. V patrech byl palác nově provozně spojen s domy čp. 13 a 15/III.