banka

Dvoupatrová budova vymezuje nároží náměstí Osvoboditelů a Divišovy ulice. Zděná cihlová s tvrdou novodobou omítkou a pískovcovými obklady na půdorysu písmena L, jehož kratší část je obrácena do Divišovy ulice, delší do nám. Osvoboditelů. Částečně uzavřený dvůr se nachází za budovou. Hlavní vchod do budovy v západním průčelí. Pravoúhlý portál vzhledem k průčelí ustupuje, je obložený mramorem, přístupný po 3 schodech. Nad portálem jeden ze Štursových vlysů - 10 postav jako alegorie mnohotvárnosti duševní práce, pískovec. U balkonu tři okna, vedle výklenku na obě strany symetricky po pěti oknech v přízemí i obou patrech. Okna v přízemí a 2. patře čtyřdílná, v 1. patře šestidílná. Všechna okna původní. Levá část jižního průčelí bez oken, se Štursovým vlysem (postavy tří mužů, alegorie průmyslu, zemědělství a terciální sféry). Pravá část devítiosá, V přízemí místo posledního okna vpravo postranní vchod s mosaznými dveřmi. Okna v přízemí a 2.patře čtyřdílná, v 1.patře šestidílná. Rovněž původní. Střechy ploché, kryté měděnou krytinou.