banka

Dům, situovaný na JZ nároží náměstí Míru při ústí Svatováclavské ulice do náměstí, je postaven na obdélníkovém půdorysu s podélnou osou V-Z. Jedná se o rozložitý dvoupatrový objekt zvýrazněný v nároží třípatrovou hranolovou věží. Hlavní vstup do banky je umístěn z náměstí Míru. Z exponovaného prostoru náměstí je situován i boční vstup ke schodišti do pater. Druhý vstup do pater je z ulice Svatováclavské. V exteriéru je parter pročleněn velkými výkladci a obložen kamennými deskami. Dekorativně pojaté fasády nad parterem, členěné rizality, zdobí geometrické i rostlinné ornamenty, maskaron, balkón s balustrádou, městské erby i obloučkové štítové nástavce. Předmětem ochrany je dům čp. 26 - banka a vymezený pozemek.