banka První česká všeobecná zajišťovací

První zmínky o domě pochází z r. 1432, dům byl nazýván Šandovský (U Tří divých mužů). Byl zbořen během asanace Vojtěšské čtvrti. Na jeho místě postavena podle plánů arch. J. Stibrala v r. 1905 secesní budova v náročné nárožní poloze v blízkosti Národního divadla. V r. 1920 vnitřní protipožární stavební úpravy, r. 1930 vnitřní změny Václav Nekvasil. Další opravy proběhly v l. 1933 (oprava průčelí), 1939 (Josef Bervida), 1942 (oprava průčelí). Do r. 1989 zde bylo velvyslanectví NDR, dnes využívána Goethovým institutem (knihovna, jazykové kurzy, kulturní činnost). V r. 1992 úpravy kanceláří a soc. zařízení, 1996 opravy uliční a dvorní fasády. Nárožní osově symetrický dům na rozlehlé parcele, se dvěma trojtraktovými křídly sevřenými v ostrém úhlu, s okoseným pětiosým nárožím, akcentovaným segmentovým arkýřem a sochařskou výzdobou. Čtyřpatrová průčelí do ul. Na Struze a do Masarykova nábř. jsou sedmiosá. Arkýř nároží trojosý, vrcholící ve 3. p. balkonem se stylizovanými zděnými sloupky kovového secesního zábradlí. Nad ním v ose nároží ve 4. p. balkon segmentového půdorysu na dvojici volutových konsol s týmž ozdobným zábradlím. 4. p. vrcholí volutovými štíty akcentovanými plastikami dívčích obličejů. Ve štítechjsou okna s polokruhovými záklenky. Nároží vrcholí polokruhovým štítem prolomeným termou, ve vrcholu štítu zlacený globus se slunečními paprsky, po jeho stranách plastiky sedících postav s drapériemi. V rozích stavby osazeny stylizované chrliče s drapériemi a květinami, na jejich čelech maskarony. Budovu uzavírá sedlová střecha s taškovou krytinou. Nad štítem nároží mezi vysokými nakoso postavenými komíny rozpjata křídla orlice. Hlavní vchod osazen celokovovými dveřmi s polokruhovým nadsvětlíkem a tepanou mříží. Po stranách vchodu oválná okna s ozdobnými mřížemi. Obě křídla dvorní fasády budovy čtyřosá, na styku stěna s okny schodišťového prostoru. Parter pokrývá rustika a průčelí uzavírá korunní římsa. Okna v rámových šambránách s pásy rustiky a s podokenními římsami. Sklepy pod celým půdorysem zastropují segmentové klenby. Stěny náročně řešeného vstupního vestibulu člení masivní liseny obložené mramorem, čtvero mramorových sloupů na zlacených soklech s volutovými hlavicemi podpírá pas rovného stropu. Po jeho obvodě zubořez s kapkami, uprostřed kruhové pole vymezené festonovým vlysem a dvojitou vinutou linkou se stuhami a terči; centrálně zavěšen původní secesní lustr. Ostění a nástavce dveří vedoucích z vestibulu jsou mramorová, stejně jako dlažba. Schodiště trojramenné, se středním ramenem oválného tvaru má kovové secesní zábradlí. Schodišťová okna atypického kosodélného tvaru mají leptaná skla. V nároží budovy umístěna zasedací síň s vysokými okny, v uličních křídlech umístěny úřadovny.