Bartoňova vila

Půdorys vily zhruba tvaru U. Je postavená na spočinku na klesajícím ostrohu. V severovýchodním rohu půdorysu je vysoký rizalit, nárožní věže, přesahující střechu. Má rovnou střechu. Střecha samotné stavby sedlová, krytá keramickou krytinou. Dům má vysokou podezdívku z umělého kamene. Na severovýchodním nároží rizalitu v prvním poschodí půlválcový arkýř s rovnou střechou a velkým mnohatabulkovým oknem do půlkruhu. Severní průčelí Rizalit nároží má čtyři okenní osy. Stavba šest okenních os ve dvou podlažích. První nadzemní podlaží sedm okenních os. K severnímu nároží přiléhá otesanými kameny vyzděná terasa se zaobleným rohem na severovýchod. Při zdi domu má terasa vstupní dveře a v zaobleném nároží dvě obdélná zamřížovaná okénka. Východní průčelí V nárožním rizalitu ustoupený hlavní vchod do budovy. Rizalit v prvním nadzemním podlaží má jedno velké čtyřdílné, osmikřídlé a šestitabulové okno. Ve třetím podlaží rizalitu čtyři okna sestavená v pásu. Ve druhém podlaží nad zemí za balkonem tři zděné střešní vikýře. Levý má jednu okenní osu, střední čtyři okenní osy a pravý jednu okenní osu. Po levé straně rizalitu vedle vstupu do budovy pískovcová deska s nápisem a znakem Sovětského svazu. Nápis: „Dětský domov 291 Gatčinské střelecké divize vyznamenané řádem Rudého praporu a Řádem Kutuzova, osvoboditelky města Náchoda". Vlevo rizalitu, na východní stranu přízemí ustoupeno za předsazený balkón ve dvou podlažích. Balkon nesen sedmi válcovými sloupy. V přízemí vlevo vstup, vpravo pět okenních os. V prvním poschodí balkon, za ním šest okenních os velkých oken s mnoha tabulemi. Ve třetí ose zleva vstup do budovy. Před ním schodiště přístupné do zahrady. V jeho ose pískovcový bazének 1,0 m výšky a 1,30 x 1,80 m půdorys vytesaný z jediného kusu pískovce. V čelní stěně v oválu vsazený erb rodiny Bartoňových. Jižní strana Jižní strana vystupuje v rizalitu tvaru půlválce. Z přízemí do prvního nadzemního podlaží vstup obloukem schodiště na balkon v prvním nadzemním poschodí. Balkon na oblouku jižního průčelí v prvním nadzemním podlaží má vstupní dveře z francouzského okna. Jsou na něm tři velká okna mnohatabulková a další okno francouzské s výstupem. Ve druhém nadzemním podlaží jižního rizalitu tři velká okna francouzská s předsazeným balkonem s kovovým zábradlím. V přízemí pět okenních os v oblouku rizalitu. Západní strana Má dvě křídla obklopující dvůr. Levé křídlo v přízemí čtyři sloupy s ustoupeným vstupem do budovy. V levém křídle uvnitř dvora dodatečně postavené kovové točité schodiště, ve dvou podlažích, s dodatečně proraženým vstupem. Vnitřní stěna dvora šest okenních os v pásu vedle sebe. V přízemí okna ve dvou řadách nad sebou. V pravém křídle dvora dvě okenní osy oken různé velikosti. Západní strana křídla pět okenních os v prvním podlaží v prvním podlaží, jedno okno ve středu druhého podlaží. Stav zachování Kamenná zeď kolem zahrady má na západní straně dodatečně proražený vjezd pro auta. Jižní hranice zahrady jen oplocená pletivem. Zahrada z větší části má původní vzhled.