Baťův mrakodrap

Volně stojící budova obdélného půdorysu, z něhož na severní straně vystupuje trojice hranolových “věží”. Tyto věže jsou určeny pro veškerá doprovodná zařízení, jako jsou např. schodiště, výtahy, hygienická zařízení atd. Stavba je šestnáctietážní, s jedním suterénním patrem. Nosnou kostru tvoří železobetonový skelet o modulu 6,15 x 6,15 m. Obvodový plášť budovy tvoří cihlové vyzdívky mezi železobetonovými sloupy a třídílná, pravoúhlá okna usazena v hliníkových rámech. Zachována zůstala původní světle zelená barvevnost okenních rámů. Hlavní fasáda má 11 okenních os, boční fasáda o 3 okenních osách. Budova je uzavřena rovnou střechou, využívána je jako terasa. Část zdejší plochy byla zastavěna hranolovým proskleným objektem. Po celém obvodu střešní terasy (z vnější strany) obíhá kolejnicová římsa. Vstup z jižní strany od roku 2004 zdůrazněn číslicí 21, nesoucí prosklenou markýzu (bez památkové ochrany), druhý vstup z východní strany. Jednotlivé etáže jsou rozčleněny na kancelářské buňky. Podlahy jsou kryty kaučukovou krytinou. Kanceláře osmého (tzv.ředitelského) patra, byly obloženy jilmem dýhovanou překližkou s niklovanými lištami a vybaveny vestavěným nábytkem. Raritou celé stavby je Baťova pojízdná kancelář, tedy výtahová buňka zařízená jako kancelářská místnost. V součastnosti vybavena jako v době svého vzniku, svůj původní účel však již neplní. Materiál: železobeton, cihly, břízolit, hliník, kaučuk, reliéfní skla.