Bauerova vila

Stavba se nachází v S části obce. Zděná, podsklepená vila podkrovní se zvýšeným přízemím. Zbudována z cihel, kamene a betonu. Obdélná stavba, s polygonálním odstupněným půdorysem prostorů směřujících do hlavního průčelí. Toto průčelí členěno trojicí na sebe přilepených rizalitů. Před jižním průčelím polygonální terasa se schodištěm. Trojice rizalitů v J průčelí je dvouosá, ve středním rizalitu se nacházejí dvoje vstupní dveře. Na V průčelí pravidelně trojosé. Na S průčelí je s jistou asymetričností komponováno podle svislé osy, při čemž je užito oken rozdílné velikosti a tvaru. Z průčelí bez oken do podkroví je pětiosé. U přízemní místnosti na Z se nalézají schody podle stěny od jihu stoupající. Fasáda je členěna výraznou podříznutou římsou. Římsy mansard podobné. Okna a dveře (mimo JZ nároží) s rámy z lomových ostrých lišt. Některá okna mají vespod podříznuté římsy. Okna rizalitů v horním podlaží s trojúhelníkovými tympanony s vypouklým diamantováním. Okna podkroví (V a S) s bedněnými špaletami. Geometrické členění oken. Stavba je krytá valbovou, mansardovou střechou s bobrovkami. Předmětem ochrany je vila čp. 111 a pozemek parc. č. st. 117.