bazén s kašnou I.

Barokní bazén s kašnou je situován před severním průčelím zámku, na hlavní kompoziční ose orientované sever – jih a vedle vyhlídkového pavilónu tvoří výraznou dominantu severního parteru. Oválný bazén (osy cca 15,3 x 10 m) je zapuštěn v terénu, v jeho středu stojí fontána ve tvaru velké mušle na nízkém soklu. Po stranách kašny jsou dva chrliče v podobě mořských panen s rozdvojenými rybími ocasy, které se ovíjejí kolem nádrže. Uprostřed lastury je plastika chlapce držícího v náručí hrotitou mušli, která slouží jako třetí chrlič. Voda byla do kašny přiváděna přepadem ze sběrné nádrže umístěné na severu mimo areál parku.