bazén s kašnou II.

Bazén s kašnou je situován před jižním průčelím zámku, na hlavní kompoziční ose orientované sever – jih a tvoří výraznou dominantu jižního parteru. Bazén je zapuštěn do terénu, jeho stěny se segmentově vydouvají a v rozích jsou konklávně prohnuté. Fontána ve středu nádrže má podobu velké lastury na nízkém soklu, ke které po stranách přiléhají dvě volutové konzole. Na konzolách jsou umístěny plastiky tritónů zápasících s mořskými hady, kterým z tlam původně tryskala voda. Uprostřed mušle je druhotně umístěno drobné sousoší dvou putti nesoucích malou lasturu, která je opatřena funkčním vodotryskem.