Bechyňský most

Most se klene přes údolí řeky Lužnice v severní části města na přístupové komunikaci od Tábora. Železobetonový most přes údolí, 50 m nad hladinou řeky Lužnice. Most z přepjatého betonu o jednom oblouku, který se skládá z dvou vzájemně spojených obloukových pásů. Pasy jsou při patě vzdáleny 8.25 m a ve vrcholu se k sobě přibližují na 6 metrů. Oblouk má rozpětí 90 metrů a vzepětí 38 metrů a spolu s rámovými stojkami, které nad patkami dosahují výšky až 34 metrů, nese mostovku o celkové délce 224,8 metrů. Most má šířku 8,9 metru, z čehož připadá na chodníky se zábradlím na krakorcích vždy 1,2 m. Z obou stran přiléhají k hlavnímu poli rámové konstrukce viaduktů o čtyřech polích po 13.50 metru a z druhé strany o třech polích po 15.50 metru. Při SV kraji mostovky jsou položeny koleje elektrifikované železnice, v JZ části pak komunikace se živičným povrchem. Na mostě je nad mostovkou vztyčeno pět železobetonových rámů, které nesou trolej elektrifikované železniční trati. Před postavením mostu končila naše první elektrifikovaná trať od Františka Křižíka daleko od středu lázeňského města. Po dokončení mostu byla železnice protažena blíže k městu. Přijíždí – li dnes vlak od Bechyně je povolen současný průjezd automobilů ve směru od Bechyně. Přijíždí – li vlak v opačném směru od Tábora, je souběžný průjezd aut zakázán, koleje zabírají část jízdního pruhu vozovky pro směr Tábor - Bechyně.