Bečvářův dvůr

Usedlost vznikla rozparcelováním strašnické tvrze s poplužím v roce 1781, kdy tuto usedlost získal Jan Tykač. Roku 1862 získal dvůr Tomáš Bečvář, po němž se usedlost dnes jmenuje. Jednopatrová trojkřídlá budova okolo ústředního dvora. Hlavní průčelí je devítiosé, ve středu v rozsahu tří os má mírně vystouplý rizalit. V jeho středu je segmentově zaklenutý vstup lemovaný pilastry, pilastry člení také první patro. Rizalit je završen trojúhelným štítem. Patro je odděleno jednoduchou římsou a završeno bohatě profilovanou korunní římsou. Okna jsou rámována lisenovými rámci. Dvorní fasáda průčelního křídla je tříosá. V přízemí má po stranách průjezdu slepé arkády. V patře jsou segmentově zakončená termální okna. Obě další dvorní fasády jou v přízemí prolomeny segmentově zakončenými arkádami v patře mají obdélná okna. Boční fasáda pravého křídla je hladká, nečleněná, s okny v přízemí i patře. Boční fasáda levého křídla je ve spodní části členěná arkádami, které jsou zpevněné opěrnými pilíři. Středem hlavního křídla probíha průjezd, zaklenutý valeně s výsečemi, také přízemí nalevo je zaklenuto plackami. V pravém bočním křídle je dvoulodí zaklenuté křížovou valenou klenbou s hřebínky a lunetami.