Betlémská kaple

Pravoúhlá kubistická stavba z let 1912 - 1914 s vydutým štítem a plochou střechou, k níž je od JZ představen vysoký hranolový blok předsíně a na SV mělký presbytář, obestavěný pozdějšími přístavky. Hlavní fasáda architektonicky členěna širokými lizénami s kubizujícími hlavicemi, v nadpraží reliéf Božího beránka. Po stranách ve výklencích busty Jana Husa a Petra Chelčického, mezi nimi uprostřed průčelí nápis ozdobným kubizujícím písmem "Betlémská kaple - k 500 leté památce mučednické smrti Mistra Jana Husi". Průčelí vrcholí plastickou knihy a kalicha. R. 1938 přistavena sakristie a vztyčena nad kaplí prostá sanktusníková vížka podle arch. B. Kozáka. Vstupní blok uvnitř členěn na vlastní předsíň, dvě kanceláře a schodiště vedoucí na kruchtu. Prostor modlitebny je strohý a jednoduchý, kolem triumfálního oblouku kubizující dekorativní motivy. V mělké nice presbytáře umístěno dřevěné lektorium opět v kubizujících formách s motivem diamantování. Na JZ vestavěna do prostoru uzavřená prosklená kruchta s ornamentálně řešenou předprsní. Na kruchtě varhany a dekorativně řešené panelové stěny, vše ovlivněno kubistickým tvaroslovím. Nedílnou součástí objektu je i zahrádka před kaplí a zachovaný soubor umělecko-řemeslných detailů (kování, lavice, dveře, mříže). R. 1935 připojen k JV straně přístavek archivu.