blok polyfunkčních městských domů

Průčelí bloku tvořící severní frontu Dominikánského náměstí o dvou třítraktových pěti až šestipatrových budovách zalomených do ulice Veselé ve dvoutrakt. Do hloubky bloku navazuje dvoutraktové křídlo paláce Jalta při Panenské ulici s přízemní obchodní pasáží. Pětiosé jižní průčelí budovy Dominikánské nám. č.o. 2 otevřené přízemní pasáží a výkladci se vstupy není členěno, jižní průčelí sousední budovy č.o. 3 člení mohutný čtyřosý (v 1. patře pětiosý) kamenem obložený rizalit otevřený v 2. - 5. patře ve dvou středních osách lodžiemi. Nejvyšší patro obou budov je ustoupené. Východní průčelí do ulice Veselé je čtyřosé s výkladci a vstupy v přízemí. Předmět památkové ochrany tvoří: domy č.p. 197 a 656 s pozemky parc.č. 617 a 618.