Boučkovo loutkové divadlo

Roubená stavba se dvěma křídly a předsíní. Hlavní křídlo se sedlovou střechou s kabřincem, na štítu nápis: „BOUČKOVO LOUTKOVÉ DIVADLO 1928“, střecha sedlová s hranolovou věží s jehlancovou střechou; boční křídlo s valbovou střechou, předsíň, dřevěný sokl, dřevěná konstrukce stropu a krovu. Krytina plechová z šablon.