boží muka

Boží muka jsou z pískovce, vysoká cca 2,4m, jsou umístěna na nárožní parcele u č. p. 46, u hlavní silnice a výjezdu obecní cesty. Jsou postavena na hranolové základně, která je ze všech 4 stran opatřena barokními zrcadly, nad výraznou římsou navazuje o něco subtilnější hranol a nad ním po mírném okosení vlastní vysoké hranolové tělo sloupu. Na něm je nad mohutnou římsou umístěna hranolová kaplička, s výklenkem orientovaným J s nepůvodní soškou Panny Marie. Na J orientovaném zrcadle spodního hranolu je nápis v 7 řádcích.