boží muka

Boží muka se nacházejí severním směrem nad vsí Zahořany, na kopci zvaném „Babiny“. Boží muka jsou pohledově exponovaná. Památková ochrana se vztahuje na boží muka bez pozemku. Zděná omítaná mohutná sloupová boží muka vyrůstají s nepravidelného malého soklu. K dříku se připojuje nepravidelná hranolová mohutná hlavice, která má skoro stejnou výšku jako dřík božích muk. V osách stěn hlavice jsou v horní části prolomeny malé hlubší obdélníkové niky trojúhelníkovitě zakončené, které jsou prázdné. Boží kuma jsou ukončena nízkou stanovou stříškou krytou cihlami. Ze stříšky vyrůstá prostý kovový kříž.