boží muka

V exponované krajinné poloze na mírné travnaté vyvýšenině tvaroslovně lapidární vyzděný robustní sloup. Nese jednoduchý hranol ve formě vyzděné lucerny pouze s jedním nárožním sloupkem a dvěma segmentově završenými otvory. Nízký jehlanec stříšky byl zřejmě pokryt na plocho kladenými cihlami. Vyzděno ze smíšeného zdiva, na sloupu převážně kamenný a na lucerně převážně cihelný materiál. Původně asi omítnuto vápennou maltou bez výraznější profilace a v bílém vápenném nátěru. Výrazné povětrnostní vlivy erodovaly omítky i povrch zdiva, který tím získal až exkluzivní výraz. Jde o práci lidového pojetí.