boží muka

Jedná se o žulová sloupková boží muka. V současnosti se na daném místě nachází pouze podstavec a sloupek. Kaplice se nachází u domu č.p. 31, kde slouží jako schůdek do chléva. Přechodová hlavice oddělující sloupek a kaplici zcela schází. Podstavec božích muk je vysoký 20 cm a jeho půdorysné rozměry jsou asi 55 x 58 cm. Na něm je umístěn sloupek o celkové výši 167 cm. Ten je architektonicky ztvárněn tak, aby vytvářel dojem, že se skládá ze soklu a drobného sloupu složeného tradičně z patky, dříku a hlavice. Část sloupku, která má vytvářet dojem soklu, je vysoká 44 cm a má čtvercový průřez o rozměrech 24 x 24 cm. Na soklovou část navazuje čtvercová patka o půdorysných rozměrech 19 x 19 cm. Patka následně přechází ve dřík nepravidelného oktogonálního tvaru. V horní části sloupku dřík přechází v drobnou čtvercovou hlavici o rozměrech shodných jako u patky. Kaplice božích muk je vysoká ... Její půdorysné rozměry jsou ... Ve čtveřici slepých arkád kaplice nacházíme reliéfy Ukřížování, Krista u sloupu, znak premonstrátského kláštera v Teplé (trojice jeleních paroží) a dnes již prakticky nečitelný nápis.