boží muka

Pískovcová boží muka stojí v severovýchodní části Železného Brodu - Trávníků, při cestě na Hrubou Horku - naproti hřbitovu. Na dvojitém soklu stojí štíhlý oblý dřík nesoucí hranolovitou kaplici s reliéfy. Dvakrát odstupňovaný, konkávně projmutý podstavec s ustupující oblou římsou uprostřed a předsazenou římsou v horní části. Tento podstavec je ukončen ustupující profilovanou římsou se zaoblenými rohy, která se zužuje a přechází do patky sloupu. Tento štíhlý oblý sloup (dřík), vysoký asi 2 metry je v horní části ukončen jednoduchou hlavicí, na které je usazena kaplice (lucerna) v horní části zakončená kamennou koulí na její stříšce. Lucerna s reliéfy Ukřižování, Umučení Krista, Snímání z kříže a Vzkříšení v mělkých nikách. Na kaplici spočívá koule s železným dvouramenným křížem. Nápisy na soklu v jednoduchých lineárně rytých oknech jsou velmi těžce čitelné. Vyplývá z nich, že boží muka zřídil železnobrodský měšťan Sibenaichler. Sloup není datován, pochází z rozhraní 17. a 18. století, kdy byl zřízen jako poslední zastavení při cestě k popravišti. Je to jedna z nejstarších kamenných plastik v okrese Jablonec Nad Nisou.