boží muka

Na hranolovém kamenném soklu, ukončeným římsou, je osazen jónský sloup, jehož hlavice nese kapličkový nástavec s koulí a křížem na vrcholu. Na soklu letopočet a pamětní nápis, seskupený kolem švamberského znaku: I.H.F.H.V-V.A. I.B. Na protilehlé straně kolem znaku purkrabích z Danína nápis: M.M.F.V.V.A.J.B.C.B.B.Z. Na bočních stranách soklu záznam o opravě: 1868, 1937 a nápis Carl Heinreich Rurst zu Loewenstun – Wertheim – Rosenberg.