boží muka

Boží muka, původně situovaná ve spodní části vsi u stanice trolejbusů, byla v r. 1985 v souvislosti s výstavbou panelového sídliště transferována na horní část Bolevecké návsi, před čp. 12. Sloup na hranolovém podstavci, zakončený kaplicovým nástavcem. Pískovec, celek asi 520 cm vysoký. Na dvou kamenných stupních situovaný hranolový sokl s profilovanou patkou, ukončený výraznou profilovanou římsou. Na jeho čelní straně vytesán nápis: (viz. foto) Na pravé boční straně soklu (při pohledu z čela) je vytesán další nápis, vztahující se k roku 1841: Přenesené r. 1841 paměti Boleveckých sousedů totiž: Jos. Škardy. Jos. Sstekla. M. Maura Na soklu stojí asi 2 m vysoký sloup s profilovanou patkou, entazovaným dříkem a ionskou hlavicí s rostlinnými motivy s prstencem naspodu. Abakus hlavice je ukončen profilovanou římsou. Na něm spočívá hranolový kaplicový nástavec, jehož slepé půlkruhové arkády jsou vyplněny dnes již sotva znatelnými reliéfními křížky. Na čelní straně kaplice polokruhem zaklenutá mělká nika. Kaplicový nástavce je vyvrcholen kamenným kotvovým křížkem . Na abaku hlavice je vytesáno datum 1693