boží muka

Boží muka byla původně vezděna v ohradní zdi domu čp. 63 v Ledecké ulici 69, v souvislosti s výstavbou panelového sídliště byla v r. 1985 spolu s ostatními drobnými kamennými památkami přenesena na Boleveckou náves. Současné umístění památky do prostoru mezi Boleveckou návsí a Plaskou ulicí bylo provedeno v r. 2000. Boží muka stojí před novostavbou kaple církve evangelické metodistické. Na třech kamenných stupních postavený hranolový hladký sokl, na jehož čelní ploše čteme tesaný nápis: HONS STEKL MARKITA STEKLIN 1666 Podstavec ukončuje profilovaná římsa. Nad ní se tyčí vlastní entazovaný sloup bez patky, s prostou hranolovou hlavicí, na níž spočívá hranolový kaplicový nástavec s prázdnými mělkými nikami. Kaplicový nástavec završuje kamenný kotvový křížek. Celek je asi 490 cm vysoký. Pískovec.