boží muka

Při polní cestě z Novin pod Ralskem směrem na Srní potok, po červené turistické cestě vedoucí k hradu Ralsko. Na okraji lesa stojí na čtvercové kamenné desce jednoduchý hranolovitý podstavec, na něm hranolovitý sloupek ve spodní části rozšířený. Na něm nasazena hranolovitá kaplička ve stylu lucerny, v horní části půlkruhovitě zakončena. Na třech stěnách byly původně umístěny pravděpodobně malované obrazy, které nebyly 2007 nalezeny. Zůstaly jen kruhové otvory po zasazených destičkách. Na přední stěně hranolovitého podstavce vyryto: “1801/I.R.” Celá kaplička původně kryta kovovou stříškou do které je zasazen plechový latinský kříž zdobený svatozáří. Kovové prvky se vlivem nepříznivých podmínek zcela rozpadly. Z čelní strany je zcela nevhodně na těle kapličky namalována turistická značka.