boží muka

Boží muka pozdně gotického typu z trhovosvinenského souboru se nacházejí v intravilánu obce, západně od návsi, na volném zatravněném pozemku s keřovitou výsadbou, před usedlostí čp. 88. Jejich umístění není původní, údajně byla na toto místo přemístěna z rozcestí nedaleko odtud, z křižovatky silnic Olešnice a Žáru. Jedná se o kamenná sloupková boží muka se soklem, osmibokým dříkem a vrcholovou kaplicí, o celkové výšce 220 cm. Boží muka jsou vytesána z hrubozrnné žuly, v současné době má kámen mírně zvětralý povrch a na kaplici je uchycen lišejník. Současná kaplice je zhotovena z mírně odlišného kamene, pravděpodobně již v minulosti nahradila kaplici původní. Boží muka o celkové výšce 220 cm vyrůstají ze základového soklu o čtvercové základně 32,5 x 32,5 cm, dřík má osmiboký průřez o straně 13 cm, na jej dosedá 76,5 vysoká kaplice o čtvercovém průřezu rozměru 44 x 40 cm. Kaplice je z přední strany, obrácené k jihu, otevřena svisle obdélnou nikou. Kaplice je završena trojúhelnými štítky na všech čtyřech stranách, sedlovými stříškami do kříže a vrcholí na všech stranách kamennými křížky v zadní části spojenými. Dolní hrana kaplice na její přední straně má olámaný okraj.