boží muka

Barokní boží muka postavená roku 1673 se nacházejí ve středu obce, u zahrady domu čp. 175, vlevo od hlavní silnice vedoucí směrem do Bílého Potoka. Donátorka sloupu Marie Angela provdaná de Nouncle byla dcerou Petera Antona de Lamotte, Valdštejnova kapitána pocházejícího ze starého francouzského rodu. Ten získal v roce 1624 lenní statky Poustka (Wustung) a Boleslav (Bunzendorf). V roce 2006 byla památka z bezpečnostních důvodů přesunuta dál od hlavní komunikace. Nízký kvadratický sokl nese subtilní čtyřboký profilovaný dřík. Na něj navazuje válcovitý sloup s entazí a profilovanou hlavou. Na té spočívá kvadratická kaplice zakončená jehlanem s křížem. Kaplice je ze všech stran opatřena mělkými výklenky. Na západní straně vidíme ve výklenku tesaný erb s jelenem ve skoku, korunou a letopočtem: „16 73“. Západní výklenek nese špatně čitelný tesaný text: „MARIA ANGELA / VON NANCKL / WITTIB GEBORNE / VON FRINTROP / GENANNT / LAMOTIN.“. Ve zbývajících výklencích se nacházely malované obrázky Panny Marie Bolestné a Krista na hoře Olivetské.