boží muka

Boží muka stojí při severozápadním rohu ohradní zdi libochovického hřbitova s kostelem sv. Vavřince. Jde o širší travnatý pruh rovinatého pozemku mezi hřbitovní zdí a ulicí Čechova, silnicí do Klapého. Ze západní strany, kde sloup stojí, pozemek hraničí s polem. Sloupek je stranově poměrně neutrální, dle rozmístění nápisů na podstavci lze za čelní považovat stranu severní, jižní strana je bez nápisu, pouze na kaplici je nápis IHS. Jde o sloupková boží muka s profilovaným článkovaným čtyřbokým podstavcem, nízkým toskánským sloupem a kaplicí s mělkými nikami završenou kamenným křížkem. Dílo je vytvořené ze střednězrnného pískovce okrové barvy. Nový, v terénu skrytý základ je betonový. Hmota podstavce čtvercového průřezu odpovídá vertikálně postavenému kvádru. Podstavec je uměřeně profilovaný, rozčleněný na sokl, dřík a římsovou deskovou hlavici. Dřík je pročleněn obdélnými zrcadly, mělkým páskem vymezenými. Zrcadla jsou opatřena rytými majuskulními nápisy, červeně zvýrazněnými. Levý nápis je latinský, čelní a pravý český. Čelní obsahuje v úvodu dataci vypsanou římskými číslicemi a jméno donátora, kněze. Pravý odkazuje na donátora, primase. Zadní strana je bez nápisu, pojednána hrubě. Na podstavec dosedá nízký toskánský sloup s patkou o čtvercovém plintu a kruhovém toru. Dřík sloupu je hladký, s mírnou entazí, pod hlavicí je zúžený. Hlavice má echinus kruhový a abakus čtvercový. Sloup vynáší hranolovou kaplici. Je čtyřboká, všechny čtyři strany má edikulové. Edikuly jsou mělké niky, obloukově uzavřené, lemované čtvrtpilířky v nárožích a na nich spočívajícím obloučkem. Niky obsahují reliéfy, levý znázorňuje scénu Ukřižování, čelní žehnajícího Spasitele s prázdným křížem, pravý nástroje umučení. Grafickým základem zadního reliéfu je monogram IHS. Kaplici završuje stanová stříška, která volně přechází do vertikály kamenného křížku. Křížek je k čelní straně díla obrácen bokem.