boží muka

Boží muka se nachází na okraji Rooseveltovy ulice u nároží domu čp. 69. Na hrubě tesaném základovém kameni ve tvaru komolého čtyřbokého jehlanu spočívá vlastní hranolový sokl božích muk (půdorys 37 x 37 cm, výška 47 cm). Na třech stěnách vyryty dedikační nápisy. Na soklu osazen toskánský sloupek (výška 245 cm), jenž nese kapličku se čtyřmi mělkými vpadlinami pro obrazy. Kamenná jehlancová stříška zakončena robustní kamennou koulí a kovaným křížkem (kaplička se stříškou a koulí má na výšku celkem 100 cm, křížek 60 cm). Sklomalby osazeny novodobě: na vých. straně Kristus Trpitel, na sev. straně výjev bitvy u Milvijského mostu, na jižní straně P. Maria s Ježíškem. Nápis na podstavci božích muk (přepis Mareše – Sedláčka korigován podle skutečného stavu; autoři špatně přečetli příjmení donátorů, která znějí Sünn a ne Slin): vpředu (na vých. straně): DEN 7. NOVEMB. AN MEIN HOHZEIT TAG 1651 MIT EIN PFERT GE FAHRLICH GEFOLN GOTT LOB ONE SCHODN OBGELOFN vlevo: GEORG SÜNN LEBZELTER vpravo: MAR THA SÜNNIN vzadu: EX VOTO