boží muka

Boží muka, jež se na první pohled jeví jako celistvě zachovaná, mohou být opět příkladem oprav, snahy po nápravě škod; mají mladší, velmi nevšedně tvarovanou kaplici v podobě tesané kartuše s obloučkově konturovaným rámem, v ní je vytvořeno mělké obdélné pole a pod ním na okraji rámování je vtesán letopočet „1848“. Do plochy je vložen obrázek sv. Floriána, datovaný rokem 1991 (jedná se nejspíše o přemalbu). Boží muka jsou postavena na soklu čtvercového průřezu, jeho nároží jsou zkosena, čímž vznikla sklopená trojúhelná ploška, a dále již pokračují štíhlým osmihranným dříkem. Je zřetelné, kde hranol končí a dřík pokračuje dále jako válcový sloupek. Přibližně 30cm pod náhradní kaplicí se vrací do osmihranné formy. Nejsme schopni rozhodnout, zda jde o původní záměr, kámen se zdá být homogenní a eventuální druhotné scelení není zřetelné.