boží muka

Žulový tesaný pilířek je nesen čtyřbokým podstavcem nahoře kolem obvodu s mírným vyžlabením. Dřík má svůj pevně spojený čtyřboký postament, jenž je posléze otesán do osmihranu, z nároží podstavce vybíhají drápky, stejným způsobem je dřík ukončen nahoře. Dřík je kónický. Oblé vyžlabení odděluje rozšířenou horní desku, na které byla položena hlavice, patrně čtyřboká, ozdobena buď jednou nebo více nikami. V současnosti je na akabus položena stříška, tvarovaná kolmým průnikem dvou sedlových stříšek. Uprostřed stříšky je torzo tesaného křížku- svislá část.