boží muka

Torzo božích muk leží mezi severním okrajem obce Klapý a hřbitovem, na západní straně silnice na Chodovlice resp. Třebenice. Jde o historickou křižovatku s polními cestami západním směrem na Lkáň a východním na Slatinu. Terén je zde přibližně rovinný, travnatý, zvlněný. K západu klesá, jihozápadně za torzem se nachází do terénu zanořený objekt, patrně vodárna. Podle fotografie z r. 1963 šlo o sloup s kubickým podstavcem a soklovým nástavcem, završeným kovovým křížkem. V místě vsazení křížku byly z každé strany přichyceny dvě kovové rozviliny. Objekt byl, kromě křížku, zřejmě celý z pískovce, dochované torzo patky je pískovcové. Černobílý snímek nám neumožňuje posoudit barevnost, sloup však zřejmě nebyl polychromován, uplatňovala se přírodní barva a struktura kamene. Hranolový podstavec čtvercového průřezu byl zřejmě bez profilací. Do současnosti dochované torzo je značně olámané, jde patrně odhadem jen o polovinu původní hmoty. Na podstavec dosedal sloup s oblounovou patkou. Byl hladký, se znatelnou entazí. Lze hovořit o jeho toskánském charakteru, avšak bez prstence pod hlavicí. Hlavice se skládala z kruhového oblounu a čtvercové desky s jedním odstupněním. Na hlavici dosedala menší kaplice, svrchu i ze stran zaoblená, zřejmě bez niky. Snad šlo spíše o soklový nástavec pro kříž. Svrchu vsazený křížek byl rovnoramenný, ze dvou plochých prutů, asi snýtovaných, na koncích subtilně jetelově uzavřených. V místě uchycení křížku byla objímkou z každé strany přichycena kovová rozvilina, ozdobně detailně kovaná a stáčená.