boží muka

Kamenná boží muka stojí na výrazně širším a dosti vysokém deskovém podstavci. Mají hranolový sokl, jehož rohy jsou nahoře okosené. Na sokl navazuje vysoký sloup, spojený s ním železným táhlem. Na vrcholu sloupu spočívá úzká čtyřstěnná kaplička, opatřená reliéfní výzdobou. Ta se nachází ve vpadlém poli, nahoře zakončeném do oblouku a vyplňujícím většinu plochy stěn. Na přední straně je sv. Kateřina. Jde o čelně situovanou stojící ženskou postavu, oblečenou do dlouhých šatů s dlouhými rukávy a do pláště, přecházejícího přes pravou paži. Pravá ruka přidržuje šat, levá drží jilec meče, opřeného hrotem o zem. Před dolní částí meče je rozbité kolo. Na hlavě s dlouhými vlasy, natočené k levému rameni, je posazena koruna. Obličej je špatně zřetelný. Pod horním obloukem vpadlého pole je vyrytá palmová ratolest. Na levé boční straně je velmi špatně čitelný reliéf sv. Jana Nepomuckého (?). Stojící světec je oblečen do kanovnického roucha, nahoře je opět palmová ratolest. Na protější straně kapličky je téměř nezřetelná stojící postava. Na zadní straně se nachází reliéf ukřižovaného Krista, v dolní části poškozený. Ze středu horní plochy kapličky vyrůstá kovaný ozdobný prvek se stáčenými motivy.