boží muka_39

Pilířková boží muka zhotovená za žuly se nachází v Lázeňské ulici, mezi domy čp. 161 a 504. Objekt byl vystavěn na pozemku Antona Worfa hejnického šoltyse, kterému tehdy patřilo pole u silnice vedoucí z Libverdy. Boží muka situovaná na vymezeném prostranství jsou tvořená stupněm, podstavcem, pilířkem a kaplicí s nikou na čelní straně. Podle nápisu na kovové desce na čelní straně pilířku byla boží muka renovovaná v roce 2005 E. Hockem a E. Löfflerem. Na nízkém kamenném stupni je umístěn kvadratický podstavec s pilířkem. Ten vynáší segmentově zakončenou kaplici s hlubokou nikou na čelní straně. Celek vrcholí kovovým křížkem (zlacený v kombinaci s černou barvou). Hlubokou niku uzavírají skleněná dvířka. Uvnitř je umístěna nová soška Panny Marie. Pod kaplicí je na pilířku osazen kovový obrázek s motivem sv. Hedviky. Ve spodní části čelní strany pilířku je kovová nápisová deska informující o obnově památky: "RENOVATVM / A.D. MMV / E. HOCKE / ET. / E. LÖFFLER". Celek doplňují dvě lavičky určené k odpočinku.