boží muka

V poli samostatně stojící pilířová boží muka z pískovce, asi 3 m vysoká. Čtyřstranný sokl má plochy s diamantováním. Je ukončen římsou tvořenou ústupkem a žlábkovnicí. Na sokl je osazený hranolový dřík, se zkosenými hranami v prostřední části, který rovněž ukončuje římsa. Profilovaná podbrádkou a žlábkovnicí. Kaplice je ukončená křížovou stříškou, která se do všech stran otevírá trojúhelníkovým štítkem. V jednotlivých plochách jsou mělké niky půlkruhově ukončené. V západní je reliéf prázdného kříže se žebříkem a nástroji umučení, z východní strany s reliéfem krucifixu, nad kterým je v oblouku nápis kapitálou ANNO 1667. Z ostatních stran jsou niky prázdné.