boží muka

Na nízké podnoží zděný, trojboký pilíř se zkosenými hranami. Veškeré členění bylo necitlivě otlučeno a boží muka byla opatřena cementovým povrchem. V dolní části jsou do všech stran obdélné niky s půlkruhovými záklenky, v horní části je kaplice, otevřená otvory ve tvaru dolních nik. Kaplice je ukončená pravoúhlou římsou, která se zespod ke střešní rovině připojuje podbrádkou. Stříška je jehlancová, krytá bobrovkami. Ve vrcholu je železný kříž.