boží muka

Boží muka bývala postavena u jednoho ze dvou dvorců v Drahoslavicích - Práčově. Byla patrně zhotovena v době, kdy ve funkci českokrumlovského arciděkana působil věhlasný Jiří Bílek z Bílenberka. Jeho jméno nese původně zadní strana kaplice těchto božích muk (na novém stanovišti je otočena k divákovi) včetně uvedené datace: „GEORG / BILEK A BILEN/BERK. / ARCHIDIA / CON CRVMLOV / IENSIS: 1654“. Na přední straně nám pak byla zanechána zpráva o restaurování: „Rest./Schräglich/1852/“. Za tyto přepisy jsme velmi vděčni, po osmi desetiletích čitelnost značně utrpěla. Dlouhý čas jsme boží muka pohřešovali, při pátrání v místě se nám dostalo odpovědi od obyvatel statku, že pilířek ležel vedle cesty rozlámaný a že „jej odvezli památkáři z Krumlova“. Je potěšující, že zpráva se zakládala na pravdě. Boží muka se sice nevrátila na své původní stanoviště, které se zatím nezdá být příliš bezpečné, ale stala se ozdobou historického jádra Českého Krumlova poblíž místa působení někdejšího preláta – naproti budově bývalé jezuitské koleje (hotelu Růže), prelatury a kaplanky v Horní ulici, u budovy muzea.