boží muka

Kaplička pravděpodobně v roce 1976 zbořena. Generální aktualizace v roce 1986 kapličku popisuje jako zbořenou. Reidentifikace potvrdila neexistenci kapličky.