boží muka

Boží muka, představující tvorbu ze 16. a 17. století se stále rozpoznatelnými znaky pozdně gotického tvarosloví. Jsou mírně přemístěna ke schodišti vedoucímu do prostoru hřbitova kolem kostela, původně stávala také poblíž kostela, u cesty k Frymburku. Kaplice zachovaných božích muk spočívá na osmihranném, velmi štíhlém pilířku, který je sestaven ze tří sourodých částí, patrně opraven a scelen, přičemž dolní část je nahrazena, otesána ve shodných rozměrech. Nad čtyřbokou patkou jsou provedeny typické jehlancové drápky. Kaplice je formována do známého tvaru čtyřbokého hranolu, jenž je ukončen čtyřmi sedlovými stříškami, vzájemně pronikajícími. Středový kamenný křížek boží muka završuje. Na sousedních stěnách kaplice je zachována výzdoba vytesanou linkou: na jedné christogram IHS a arma Christi – kříž a hřeby, na sousední straně patrně iniciály donátora „F / W A “ a pod nimi letopočet „1665“. Druhé dvě sousedící stěny jsou opatřeny mělkými nikami a novějšími obrázky. Na tvarování kaplice, především na jejích detailech, lze sledovat odlišnosti od pozdně gotického tvarosloví, ve tvaru a míře profilace, rámování a podobně. Zde tedy pravděpodobně nejde o případ druhotného předatování.